skip to content

 

Een buitenplaats voor Houwerzijl


Houwerzielsters werken aan een ontmoetingsplek met speelplaats.


Momenteel werkt een werkgroep met daarin verschillende bewoners aan een ontmoetings- en speelplaats. De werkgroep geeft een vervolg aan de uitkomsten van het onderzoek onder de bewoners van Houwerzijl en de daaruit voortgekomen dorpsvisie van 2011. Het doel is het creëren van een aantrekkelijke multifunctionele buitenplaats voor alle dorpsbewoners. Het moet een plek worden waar we elkaar kunnen ontmoeten met een aantal fantasie prikkelende speelelementen, met een mooie zitgelegenheid en bijvoorbeeld een jeu de boules baan. Op een plek waar men elkaar toch al ontmoet, bijvoorbeeld tijdens een ommetje. Op de buitenplaats komen ontmoeten, spelen en natuurbeleving samen. Op het dorpsfeest kunnen kinderen van Houwerzijl hun mooiste speeltoestel tekenen ter inspiratie van de werkgroep. In september wil de werkgroep een plan presenteren. Hieronder is een tijdslijn weergegeven waarin de werkgroep het plan graag wil realiseren.


In de werkgroep zitten:

Cobi v/d Nouweland, Hanneke Lagerberg, Jano van Gils, Leonie Essing, Loes v/d Vlist, Nathalie Pakvis, Ria Voeten, Roel Hoogenboom, Ruud Venekamp & Michiel Lokerse. Die laatste is ook contactpersoon: 0595 850922 / lokerse@home.nl.
 

Met vriendelijke groet en tot ziens,
 

Werkgroep de buitenplaats

 

 

Klik op onderstaande link om het projectplan in te zien.

 

Werkgroep: Buitenplaats Houwerzijl