skip to content

 

Nieuwsflits 3 – januari 2014

 

DE BUITENPLAATS

 

Het is inmiddels bekend dat wij als werkgroep een geweldig bedrag toegekend hebben gekregen van het VSB fonds, Rabobank leefbaarheidsfonds, het Waddenfonds en gemeente De Marne. Wat niet iedereen weet is dat we 10.000 euro meer dan begroot hebben ontvangen, welke wij deels willen reserveren voor toekomstig onderhoud. Daarmee waarborgen wij deze plannen voor de toekomst en komt dit de levensduur ten goede!!

 

ONTWERP ONTMOETINGSPLAATS

We hebben in december, middels een verrassende ontwerpwedstrijd tussen drie ontwerpers een prachtig ontwerp verkregen voor het ontmoetingspunt. Het ontwerp van Alex den Braver (www.alexdenbraver.nl) is door de werkgroep verkozen op basis van door ons vooraf gestelde criteria, waarvan veiligheid, onderhoud en slagvastheid de voornaamste waren. Daarnaast hebben vele dorpsbewoners gehoor gegeven aan de oproep de ontwerpen te bezichtigen en hebben we op- en aanmerkingen meegenomen in de beslissing. Iedereen heeft op alle voorstellen heel enthousiast gereageerd.

Na de uitslag heeft Alex het ontwerp verfijnd en onze opmerkingen over het gebrek aan daglicht(toetreding) in een definitief ontwerp verwerkt.

Gemeente de Marne is begonnen met een deel van haar uitvoeringswerkzaamheden en de eerste contouren van de herinrichting worden langzaam zichtbaar. Met trots kunnen wij als werkgroep melden dat de bouwaanvraag is ingediend. De ambitie is om medio april 2014 te starten met de bouw van dit eigenzinnige ontwerp. Hieronder een fotorealistische impressie van het definitieve ontwerp van onze toekomstige ontmoetingsruimte. Op de website van Dorpsbelangen-houwerzijl zijn meer impressies te vinden.

 

DE NATUURSPEELPLAATS

Voor de natuurlijke speelplaats hebben we een zeer passende aanbieding gekregen van een betrouwbare en doorgewinterde leverancier, Acacia-Robinia BV. Door alles bij één partij in te kopen hebben wij een hogere kwaliteit, een fikse korting en uitstekende garanties kunnen bedingen. Daarnaast heeft Acacia-Robinia een prachtige impressie gegeven hoe het er uit komt te zien. Over een 10 weken verwachten we dat er begonnen wordt met de realisatie van dit onderdeel van het totaalplan.

 

 

 

AAN DE SLAG!

De komende tijd gaan we vooral bezig met het opzetten van een definitieve planning. Voor de aanleg van de natuurspeelplaats, voor de bouw van de ontmoetingsruimte en voor de herinrichting van de bestaande “bosjes” hebben we straks veel handen nodig. Met elkaar aan de slag. Voor eten en drinken wordt gezorgd, sterker nog, daar draait het naast hard werken ook om. Een aantal werkzaamheden die wij als dorp kunnen oppakken zijn bijvoorbeeld het opschonen van het bos, het aanleggen van takkenrillen, het maken van parkbanken, het aanleggen van stapstenen, een insektenhotel maken samen met de kinderen uit het dorp etc..... etc...

 

Iedereen die zich wil inzetten om het plan te ondersteunen mag zich opgeven bij Loes van der Vlist. Ook voor vragen en/of opmerkingen kun je bij Loes terecht. (email: vlist10@hotmail.com mobiel: 061453336)

 

Met vriendelijke groet namens alle leden van de Werkgroep ‘De Buitenplaats’

 

Michiel, Jano, André, Loes, Hanneke, Ruud, Leonie, Jeroen, Stephen.