skip to content

Nieuwsflits 4 – april 2014

 

DE BUITENPLAATS

 

Het is lente en in de lente komt alles tot leven. Dat geldt ook voor de fase waarin project de Buitenplaats zit, namelijk; Het tot leven brengen van de plannen. 

 

Wat is er allemaal gebeurd?

De grondwerkzaamheden zijn door de gemeente grotendeels uitgevoerd. Wie nu door de bosjes achter het Theemuseum loopt ziet dat er bijvoorbeeld flink “uitgedund” is. Het was nodig om uit veiligheidsoogpunt overhangende en deels omgewaaide bomen (najaarsstorm)  om te zagen. De takken en het hout zijn in het bos blijven liggen. Dit is zo afgesproken met Ability en de gemeente De Marne. Zij zagen en wij als dorp ruimen de takken op en mogen het hout gebruiken voor de vuurplaats.

De slootkant aan de achterkant van het terrein zijn op drie plaatsen geslecht. Dit vergroot de leefomgeving van planten en dieren. De paden zijn uitgegraven en is er een aansluiting gemaakt met bestaande paden. De schelpen liggen klaar op het parkeerterrein van de Theefabriek en worden spoedig verwerkt. Er komt een nieuw bruggetje, tenminste de dekplanken worden vervangen door nieuwe en er komt een antisliplaag op.

 

Doedagen

Op zaterdag 22 maart j.l. is een groepje dorpelingen begonnen met het ophangen van vogelkasten en het aanbrengen van takkenrillen. Er is hard gewerkt onder het genot van koffie, thee en soep en brood. Maar er is nog genoeg te doen.

Het is niet de bedoeling dat we alles opruimen, we willen vooral zorgen voor beschutte plaatsen voor insecten en dieren. Kinderen zijn hutten aan het maken en slepen met hout en dat laten we ook allemaal gebeuren..Er is veel gekapt en daar moet wel het een en ander van 'opgeruimd' worden.  Maar er blijft echt genoeg liggen.

 

Zaterdag 12 april van 13:00-17:00 wil de werkgroep voorstellen om verder te gaan met opruimen van hout in het bos. En het aanleggen van nog een aantal houtrillen. Ook worden de piketten gezet om de speeltuin elementen aan te geven. We beginnen om 13.00 eerst met een kop soep om daarna aan de slag te gaan. Voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd.

 

Zaterdag 3 mei van 13:00- 17:00 staat de derde doe-dag in de planning: dan worden er 5 bankjes gemaakt, en of in elkaar gezet. We hebben een leuk budget om dit zelf te doen.

Als het niet lukt om de hele middag vrij te maken..kom dan een uurtje helpen. We hebben over een paar weken een prachtige speeltuin met een ontmoetingsplaats. Niet alleen onze kinderen en kleinkinderen zullen hier volop van genieten maar U heeft straks ook een ontmoetingsplek om met uw buren en bezoek te kunnen zitten en genieten. Mooi dus om nu dan ook een fysieke bijdrage te kunnen geven in de realisatie van het plan!

Tot 12 april of 3 mei!!

 

En dan nog dit.....

De derde week van mei worden de speeltoestellen, glijbaan, stapstenen, klim en klauterparcour, kabelbaan en water- en zandtoestel geleverd en geplaatst. Die dag hebben we ook hulp nodig. Nadat de toestellen zijn geplaatst moet er bijna 80 kuub zand verdeeld worden rondom de toestellen. Dit is nodig voor de valbeveiliging.

In het plan is ook budget voor de aanleg van een Jeu de Boules baan. Dit doen we 'gewoon' zelf, maar wanneer is nog niet helemaal duidelijk. Ook hiervoor geldt vele handen maken licht werk. 

 

Aanmelden of voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met Loes van der Vlist of Jano van Gils

Loes: email: vlist10@hotmail.com mobiel: 0614533365       

Jano: jmvangils@hotmail.com tel: 0595851927

 

 

Met vriendelijke groet namens alle leden van de Werkgroep ‘De Buitenplaats’

 

 

Michiel, Jano, André, Loes, Hanneke, Ruud, Leonie, Jeroen, Stephen.