skip to content

Onderzoek door studenten van de Hanze Hogeschool

 

In opdracht van de gemeente De Marne en in samenspraak met vereniging dorpsbelangen hebben een aantal studenten van de Hanze Hogeschool een onderzoek verricht binnen Houwerzijl. De studenten hebben het onderzoek op diverse punten en per onderwerp verwerkt in een uiteindelijk advies rapport.

De verschillende rapporten zijn tot stand gekomen door een schriftelijke enquête en diverse intervieuws met een groot aantal inwoners van Houwerzijl.

 

Het bestuur van dorpsbelangen heeft na aanleiding van het eindresultaat, aan de inwoners van Houwerzijl gevraagd om een werkgroep te formeren die zich, aan de hand van uitslagen, een Dorpvisie wilden gaan schrijven.

Deze visie is inmiddels door de werkgroep tot stand gekomen en door de inwoners van Houwerzijl aangenomen.

 

De rapporten die door de studenten van de Hanzehogeschool zijn uitgebracht kunt u per onderdeel inlezen in onderstaande links.

 

Samen wonen in Houwerzijl (adviesrapport)

 

Leven in Houwerzijl

 

Houwerzijl een zorgzaam dorp

 

Houwerzijl een dorp met kleur

 

Houwerzijl een ondernemend dorp

 

Houwerzijl een zelfredzaam dorp

 

 

Nadat de dorpsvisie tot stand is gekomen is er een werkvoorstel gemaakt en zijn er een vijftal werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen gaan de komende periode verschillende onderwerpen, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen,  verder onderzoeken en uit werken. 

 

Daarnaast is de gemeente de Marne gestart met een project 'Vitale dorpen in de Marne'.

(zie voor verdere informatie onder tabblad 'project').  

Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen is aan deze werkgroepen gevraagd om met een voorstel voor een 'proeftuin' te komen. Wie zich als inwoner van Houwerzijl wil aansluiten bij één van deze werkgroepen is van harte welkom en kan contact opnemen met het bestuur van onze vereniging.

 

Werkgroepen die samengesteld zijn:

A. Wandel,- en fietsroutes

B. Ontmoetingsplekken en woonvormen

C. Digitalisering

D. Innovatief ondernemerschap

E. Onderlinge dienstverlening