skip to content

Tussenstand m.b.t. de 'Proeftuinen' en 'Stimuleringsbudgetten'

Geplaatst door Administrator (admin) op Feb 03 2012
Nieuws >>

 

Aan alle inwoners van gemeente De Marne
 
Vitale dorpen in De Marne
3 februari 2012
 
Even de tussenstand van het project vitale dorpen in De Marne. Hieronder vindt u een beschrijving van de aanvragen van alle dorpen voor een stimuleringsbudget of een proeftuin. Het is een nieuwe manier van werken en met zo veel aanvragen lijkt het project nu al een groot succes te worden! De initiatieven dragen bij aan het vergroten van kennis en bewustwording over leefbaarheid en krimp op het gebied van welzijn, cultuur(historie), gezondheid, sport en recreatie, ontmoeten, educatie, natuur of milieu.
 
De bedoeling is dat eind 2012 de resultaten worden gepresenteerd. Maar om het zover te krijgen moet er dit jaar nog wel wat werk verzet worden en daarbij hebben we elkaar nodig. Dus zoek medestanders (gebruik eventueel het onderstaande overzicht) en schroom niet om hulp te vragen bij bijvoorbeeld een buurdorp, gemeente De Marne of Dorpsfemme.
 
Verzoek:
Op 6 oktober hebben meerdere dorpen aangegeven om als dorpen onderling contacten te willen leggen. Tevens denken wij alvast na over een slotbijeenkomst medio november 2012. Graag horen wij van u hoe wij dit voorgaande kunnen organiseren/faciliteren. U kunt hierover ideeën insturen of contact opnemen met Dorpsfemme voor 1 maart a.s. zodat we samen tijdig locatie en datum kunnen vaststellen.
 
 
Alles wat samen kan, moeten we samen doen!
 
 
Proeftuinen € 12.000,-
 
1. Eenrum
 
Project: Ainrom Old en NIJ Verbindingsproject
Thema: Ontmoeten en educatie
Kwaliteit van het dorp en sociale samenhang verbeteren, met name tussen ouderen en jongeren, door:
  • bestaande voorzieningen en activiteiten beter met elkaar te verbinden, te· verbeteren en te promoten
  • Jongeren een aantrekkelijke woon- en leefomgeving bieden waar ze actief· kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen
 
2. Westernieland
 
Project: Realisatie Addingapark
Thema: Natuur en milieu, ontmoeten
Met de realisatie van dit park willen we een verbinding creëren tussen de jeugd, hun
ouders en de senioren in ons dorp. De inwoners, jong en oud, treffen hier elkaar en kunnen
recreëren.
 
3. Ulrum
 
Project: Project 2034
Thema: Onmoeten, welzijn, gezondheid
Er wordt gewerkt aan de deelprojecten Spoorstraat, Lotuspad, Sport,Historische begraafplaats, Kunst, Waterspoor, Meergeneratiewonen, Bibliotheek/museum voor religieuze geschiedenis en Verwijsborden. In combinatie met Dorpssorg.
 
 
Stimuleringsbudgetten €1.000,- + €1,45 per inwoners
 
1. Mensingeweer
Project: Vier initiatieven
Thema: Sport, ontmoeten, cultuur
Realisatie van een website en dorpskrant om buurtactiviteiten onder de aandacht te brengen. Een tafeltennistafel voor de jeugd en realisatie van een internet verbinding in het buurthuis.
 
2. Lauwersoog
Project: AED
Thema: Gezondheid
Aanschaffen AED met co-financiering. Naast de aanschaf wil Lauwersoog de leden elk jaar een up-date gaven m.b.t. het gebruik van de AED.
 
3. Molenrij
Project: Ravotten in eigen Groen
Thema: Natuur en milieu, ontmoeten, educatie
Een speelbos waarin kinderen hutten kunnen bouwen. Een gekoppelde activiteit hierbij is dat kinderen zelf totempalen gaan maken ter verfraaiing van hun eigen veilige speelplaats.
 
4. Pieterburen
Project: Duurzame Dorpsdag zomer 2012
Thema: Ontmoeten, natuur en milieu
Met een blik naar het verleden, heden en de toekomst worden alle buurtbewoners geactiveerd om samen te komen op de dorpsdag. In het kader van borg Dijksterhuis zal er een markt plaatsvinden in middeleeuwse stijlen en aandacht voor duurzaamheid.
 
5. Vierhuizen
Project: Dorpsonderzoek Hanzehogeschool Groningen
Thema: Alle thema’s mogelijk
Uitvoering Dorpsonderzoek om inzicht te krijgen in wat dorpsgenoten van de leefbaarheid vinden en hoe Vierhuizen dit kan gaan verbeteren.
 
6. Wehe den Hoorn
Project: Kindercircus
Thema: Ontmoeten, educatie
De twee basisscholen in Wehe den Hoorn gaan samenwerken. Om de kinderen alvast kennis met elkaar te laten maken wordt er een kindercircus georganiseerd. Onder leiding van professionals gaan de kinderen trainen voor een circusvoorstelling om vervolgens aan het eind van de dag dit aan ouders en belangstellenden hun kunsten te vertonen.
 
7. Zoutkamp
Project: Speelvoorziening
Thema: Ontmoeten, natuur en milieu
Een nieuwe buurt in Zoutkamp is een mengeling van oude en nieuwe inwoners. Om het contact te vergemakkelijken zou een picknicktafel of bankje mensen kunnen samenbrengen. De aankleding zou compleet zijn met een mooie boom erbij.
 
8. Warfhuizen
Project: Beamer buurthuis voor gezamenlijk filmavonden
Thema: Ontmoeten
Warfhuizen gaat dorpsbewoners samenbrengen door het organiseren van bijeenkomsten in buurthuis De Warf. Door aanschaf van een beamer kunnen film- en documentaires worden vertoond maar ook het kijken van voetbalwedstrijden en het songfestival hoort bij de doelstellingen.
 
9. Hornhuizen
Project: AED
Thema: Gezondheid
Na het houden van een enquête kwam naar voren dat inwoners graag een AED kastje in hun dorp willen. Het aanschaffen van een AED en het volgen van een reanimatiecursus staat in de planning voor 2012.
 
10. Niekerk
Project: AED/ ontmoetingspunt
Thema: Gezondheid, ontmoeten
Het plan is om een zitje te creëren op een mooie gezellige plek in het dorp met een informatiebord en misschien een AED. Dorpsbewoners (b.v. de ouderen maar ook evt. de jeugd) kunnen hier zitten om met elkaar te praten en eventueel een potje jeu de boules te spelen.
 
11. Houwerzijl
Project: Uitwerking Dorpsvisie
Thema: Ontmoeten/cultuur
Er zijn actieve werkgroepen bezig met het uitwerken van een ontmoetingsplekken in het dorp, het onderhoud van een website en het ontwikkelen van onderlinge dienstverlening.
 
12. Kruisweg
Project: Knutselclub
Thema: Ontmoeten, educatie
Omdat er relatief veel kinderen wonen in Kruisweg is het idee ontstaan om een knutselclub op te richten. Er zullen kinderactiviteiten plaatsvinden in het buurthuis voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
 
13. Kloosterburen
Project: Dorpscoörperatie Kloosterburen Doet!
Thema: Gezondheid, ontmoeten, educatie, welzijn
Kloosterburen is een heel actief dorp met een grote mate van zelfredzaamheid veel activiteiten en ondernemerschap. Door het samenbrengen van betrokkenheid, wilskracht, kennis en talent willen ze dit zichtbaar, werkbaar en aanspreekbaar maken in de vorm van een coöperatie.
 
14. Leens
Project: Activiteiten voor de jeugd in samenwerking met de Streekmarkt.
Thema: Ontmoeten, cultuur
Leens wil de verbinding tussen jong en oud versterken en organiseert activiteiten rond de Leensterdagen in samenwerking met Jeugdsoos Black Arrow. Daarnaast wordt een deel va n het budget ingezet voor muzikale activiteiten rond de Streekmarkt Verhildersum. Elkaar ontmoeten staat hierin centraal.
 
15. Schouwerzijl
Project: Ondersteuning meerdere dorpsinitiatieven
Thema: Ontmoeten, cultuur, educatie
Dorpsbelangen Schouwerzijl wil het stimuleringsbudget vooral aanwenden om in 2012 diverse activiteiten een goede impuls te geven. Dit is het uitwerking van de Structuurvisie, het organiseren van een informatiebijeenkomsten over duurzaamheid en een financiële ondersteuning voor het decor van de toneelvereniging en het samenstellen van een activiteitenprogramma op cultureel gebied.
 
16. Zuurdijk
Project: Website
Thema: Ontmoeten, cultuur
Het stimuleringsbudget zal gebruikt worden voor een website met hierop informatie over het dorp, activiteiten en informatie wordt binnen het dorp de betrokkenheid van dorpelingen met elkaar vergroot en wordt informatie over het dorp duidelijk gepresenteerd.

Laatst vernieuwd: Feb 03 2012 om 9:43 AM

Terug