skip to content

 

Vitale dorpen in De Marne

 

De gemeente is gestart met een project 'Vitale Dorpen in De Marne'.

Dit is een verzameling van initiatieven en activiteiten die als totaal een bijdrage leveren aan de vitaliteit in de dorpen.

Op 6 oktober 2011 heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseert voor dorps,- sport,- toneel,- en speeltuinverenigingen.

Deze avond is er door de gemeente uitleg gegeven over het idee rond proeftuinen en stimuleringsbudgetten.

 

Proeftuinen


Het doel van de proeftuinen is dorpsbewoners gelegenheid bieden om een methodische aanpak te ontwikkelen op de uitvoering van hun dorpsvisie of delen hiervan.

Het gewenste resultaat is versterking en borging van de leefomgeving waarin naar elkaar wordt ‘omgezien’ en waarin wederkerigheid in de contacten (geven en nemen) normaal is.

 

Stimuleringsbudget


Met het stimuleringsbudget kunnen dorpen zelf initiatieven ontwikkelen in relatie tot krimp en leefbaarheid in de eigen leefomgeving. De gemeente wil hiermee de vitaliteit in de dorpen versterken, zoals ook beschreven in de krimpnota.

 

Het geld hiervoor komt uit het 'gebiedsprogramma 2011-2012' van de provincie Groningen. Dit budget is 'gelabeld' voor ontwikkeling van burgerinitiatieven voor krimp en leefbaarheid en is bedoeld om de dorpen op weg te helpen bij het organiseren van activiteiten rond krimp en leefbaarheid. 

 

 

Femke Heythekker-Klok is als dorpsondersteuner, voor het project vitale dorpen, door de gemeente aangesteld. In onderstaande link stelt zij zich aan u voor:

 

Femke Heythekker-Klok

 

Wanneer u meer wilt lezen over de opzet en uitgangspunten voor deelname aan een proeftuin of als u de ontwerpnotitie van de gemeente wilt inzien t.a.v. het atennebeleid en intergraal beleidskader krimp en leefbaarheid, kunt u één van de onderstaande linken aanklikken: 

 

 

'Vitale Dorpen in De Marne'

 

'Vitale Dorpen in De Marne - spelregels'

 

'Ontwerp atennebeleid gemeente de Marne'